UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Segueix oberta la convocatòria per a accedir de manera voluntària als serveis del programa UVemprén StartUP d'incubació de startups de l'estudiantat de la Universitat de València.

  • July 25th, 2022
Segueix oberta la convocatòria per a accedir de manera voluntària als serveis del programa UVemprén StartUP d'incubació de startups de l'estudiantat de la Universitat de València.

UVemprén StartUP és un programa dissenyat per a impulsar la capacitat emprenedora del nostre estudiantat. Pren com a base els resultats dels programes d'emprenedoria institucionals de la Universitat de València i està obert a alumnat de grau, màster i doctorat, i a alumniUV que haja participat en algun programa UVemprén i que haja desenvolupat durant els seus estudis una idea de negoci que li agradaria impulsar.

La convocatòria pretén allotjar i impulsar fins a 10 projectes emprenedors englobant el següent conjunt de serveis:

•  Espais de treball situats als campus de Tarongers de la UV on desenvolupar els projectes emprenedors sota la supervisió de l'equip de coordinació acadèmica del programa. Els espais que s'ofereixen són de tipus físic i virtual.

•  Accés a programes de formació i jornades tècniques segons les necessitats formatives detectades.

•  Un programa de mentorització estratègica per a contribuir al creixement dels projectes seleccionats

De moment han sigut seleccionats tres projectes emprenedors que actualment estan gaudint dels espais, així com de la resta de serveis que inclou el programa UVemprén StartUP.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de setembre de 2022.

+ info sobre la convocatòria: https://links.uv.es/uvempren/startup-espais