UVemprénUniversitat de València Logo del portal

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria, desenvolupant una cartera de serveis institucionals de qualitat

 

Procés 1 - Formació en emprenedoria

1. Nombre de beques
2. Nombre de projectes d'emprenedoria
3. Nombre d'estudiants participants

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P1. FORMACIÓ

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

1.      Beques

135

188

323

374

403

777

542

955

1497

686

1103

1789

2.      Projectes

 

 

85

 

 

164

 

 

196

 

 

247

3.      Participants

419

716

1135

575

826

1401

580

949

1529

847

1375

2222

 

Procés 2 - Formació en intraprenedoria

4. Nombre d'estudiants formats en intraprenedoria

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P2. INTRAPRENEDORIA

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

4.      Estudiantat format

17

12

29

18

22

43

22

35

57

9

5

14

 

Procés 3 - Pràctiques

5. Nombre de pràctiques

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P3. PRÀCTIQUES

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

5.      Pràctiques

11

15

26

32

44

76

31

32

63

26

25

49

 

Procés 4 - Certificat de competències emprenedores

6. Nombre de certificats
7. Grau de satisfacció
8. Hores de docència impartides

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P4. CERTIFICATS

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

6.      Certificats

142

186

328

258

237

495

211

257

468

358

728

1086

7.      Satisfacció (0 a 5)

3,8

3,8

3,8

4,1

4,1

4,1

4,0

4,2

4,1

3,9

4,2

4,0

8.      Hores de docència

71%

29% 

174

62% 

38%

354

62% 

38%

395

62% 

38% 

399

 

Procés 5 - Gestió econòmica

9. Pressupost gestionat
10. Percentatge d'execució

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P5. GESTIÓ ECONÒMICA

T

T

T

T

9.      Pressupost

343.000 €

583.684 €

608.505 €

744.000 €

10.    Execució (provisional)

85%

90%

95%

89%

 

Procés 6 - Gestió de la unitat

11. Nombre de PAS
12. Nombre de novetats publicades en la web i XXSS de la unitat
13. Nombre de convocatòries tramitades i serveis disponibles

Indicadors

2020

2021

2022

2023

P6. GESTIÓ DE LA UNITAT

T

T

T

T

11.      Plantilla ocupacional

7

7

8

9

12.      Novetats publicades

1026

1258

1258

1563

13.      Convocatòries i serveis

7

19

29

39

 

H - Homes D - Dones T - Total