UVemprénUniversitat de València Logo del portal

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria, desenvolupant una cartera de serveis institucionals de qualitat

 

Procés 1 - Formació en emprenedoria

1. Nombre de beques
2. Nombre de projectes d'emprenedoria
3. Nombre d'estudiants participants

Indicadors

2019

2020

2021

P1. FORMACIÓ

H

D

T

H

D

T

H

D

T

1.      Beques

16

18

34

168

208

376

365

303

668

2.      Projectes

 

 

44

 

 

85

 

 

164

3.      Participants

334

492

826

419

716

1135

575

826

1401

 

Procés 2 - Formació en intraprenedoria

4. Nombre d'estudiants formats en intraprenedoria

Indicadors

2019

2020

2021

P2. INTRAPRENEDORIA

H

D

T

H

D

T

H

D

T

4.      Estudiantat format

-

-

-

17

12

29

18

25

43

 

Procés 3 - Pràctiques

5. Nombre de pràctiques

Indicadors

2019

2020

2021

P3. PRÀCTIQUES

H

D

T

H

D

T

H

D

T

5.      Pràctiques

1

1

2

11

15

26

32

44

76

 

Procés 4 - Certificat de competències emprenedores

6. Nombre de certificats
7. Grau de satisfacció
8. Hores de docència impartides

Indicadors

2019

2020

2021

P4. CERTIFICATS

H

D

T

H

D

T

H

D

T

6.      Certificats

-

-

-

142

186

328

258

237

495

7.      Satisfacció (0 a 5)

-

-

3,5

3,8

3,8

3,8

4,1

4,1

4,1

8.      Hores de docència

100%

20

71% 

29% 

174

62% 

38% 

354

 

Procés 5 - Gestió econòmica

9. Pressupost gestionat
10. Percentatge d'execució

Indicadors

2019

2020

2021

P5. GESTIÓ ECONÒMICA

T

T

T

9.      Pressupost

86.646 €

343.000 €

635.148 €

10.      Execució (provisional)

80%

85%

90%

 

Procés 6 - Gestió de la unitat

11. Nombre de PAS
12. Nombre de novetats publicades en la web i XXSS de la unitat
13. Nombre de convocatòries tramitades i serveis disponibles

Indicadors

2019

2020

2021

P6. GESTIÓ DE LA UNITAT

T

T

T

11.      Plantilla ocupacional

9

10

11

12.      Novetats publicades

427

1026

1258

13.      Convocatòries i serveis

3

19

38

 

H - Homes D - Dones T - Total