UVemprénUniversitat de València Logo del portal

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria, desenvolupant una cartera de serveis institucionals de qualitat

 

Procés 1 - Formació en emprenedoria

1. Nombre de beques
2. Nombre de projectes d'emprenedoria
3. Nombre d'estudiants participants

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P1. FORMACIÓ

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

1.      Beques

16

18

34

135

188

323

315

301

616

301

394

695

2.      Projectes

 

 

44

 

 

85

 

 

164

 

 

196

3.      Participants

334

492

826

419

716

1135

575

826

1401

580

949

1529

 

Procés 2 - Formació en intraprenedoria

4. Nombre d'estudiants formats en intraprenedoria

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P2. INTRAPRENEDORIA

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

4.      Estudiantat format

-

-

-

17

12

29

18

25

43

22

35

57

 

Procés 3 - Pràctiques

5. Nombre de pràctiques

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P3. PRÀCTIQUES

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

5.      Pràctiques

1

1

2

11

15

26

32

44

76

31

32

63

 

Procés 4 - Certificat de competències emprenedores

6. Nombre de certificats
7. Grau de satisfacció
8. Hores de docència impartides

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P4. CERTIFICATS

H

D

T

H

D

T

H

D

T

H

D

T

6.      Certificats

-

-

-

142

186

328

258

237

495

211

257

468

7.      Satisfacció (0 a 5)

-

-

3,5

3,8

3,8

3,8

4,1

4,1

4,1

4,0

4,2

4,1

8.      Hores de docència

100%

20

71% 

29% 

174

62% 

38% 

354

62% 

38% 

395

 

Procés 5 - Gestió econòmica

9. Pressupost gestionat
10. Percentatge d'execució

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P5. GESTIÓ ECONÒMICA

T

T

T

T

9.      Pressupost

86.646 €

343.000 €

583.684 €

608.505 €

10.      Execució (provisional)

80%

85%

90%

95%

 

Procés 6 - Gestió de la unitat

11. Nombre de PAS
12. Nombre de novetats publicades en la web i XXSS de la unitat
13. Nombre de convocatòries tramitades i serveis disponibles

Indicadors

2019

2020

2021

2022

P6. GESTIÓ DE LA UNITAT

T

T

T

T

11.      Plantilla ocupacional

9

10

11

13

12.      Novetats publicades

427

1026

1258

1563

13.      Convocatòries i serveis

3

7

19

29

 

H - Homes D - Dones T - Total