University of Valencia logo Logo Department of Accountancy Logo del portal

Grups d'investigació del departament

  • La Comptabilitat de gestió en la direcció de les empreses
  • Comptabilitat, auditoria i control de gestió del sector públic
  • La investigació empírica aplicada a la comptabilitat
  • Aportacions del management accounting a la gestió estratègica de costos
  • Comptabilitat internacional / Auditoria financera
  • La divulgació d'informació financera en els mercats de capitals
  • Comptabilitat positiva
  • Interrelació comptabilitat, fiscalitat i valoració d'empreses
  • El procés d'harmonització comptable internacional