Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

El marc de l'EEES i la normativa espanyola estableixen que les universitats han de garantir en les seues actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant, a més a més, la seua millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i Sistemes de Garantia Interns de Qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat que la Universitat de València ha implantat en tots els seus centres té com a principal objectiu la millora de les titulacions, facilitant la màxima eficàcia i eficiència dels recursos existents.

Manual del sistema de garantia intern de Qualitat