Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Què són?

Els nous estudis de Doctorat, implantats a partir del curs acadèmic 2014/2015, d'acord amb les disposicions contingudes en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen les ensenyances oficials de doctorat estableixen unes activitats de formació doctoral. Estes activitats, que no s'estructuren en crèdits ECTS, comprenen tant formació transversal com específica de l'àmbit de cada programa.

L'organització de la dita formació i els procediments per al seu control figuren en la memòria de verificació de cada programa de doctorat.

Incorporació a l’expedient del doctorand

Les activitats de formació realitzades pel doctorand s'incorporen en el document d'activitats.

Taxes

La inscripció en aquestes activitats no està subjecta a cap taxa específica. La taxa de tutel·la acadèmica que el doctorand abona cada curs inclou la matrícula en aquestes activitats.

Catàleg d’activitats transversals per Programa de Doctorat

Quadre Activitats Transversals

Inscripció

El període d’inscripció en les activitats transversals durant el curs 2015/2016 serà d(en breu), i es realitzarà mitjançant la plataforma de gestió de cursos emprada pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

Instrucciones per a la inscripció

Pots accedir a la matrícula a través del següent enllaç: [accés].

Horaris i continguts

Cada curs s’oferta en els tres campus universitaris, en diferents horaris i llengües. Us aconsellem que imprimiu la informació de cada oferta per tal de definir el vostre calendari transversal abans d’accedir a la inscripció mitjançant la plataforma específica de matrícula.

Les activitats de formació transversal ofertades en el curs 2015/2016 pots consultar-les en la web del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner", on podràs accedir als continguts, la graella de campus, l’aula, l’horari i els professors.

Les classes es desenvoluparan en els mesos de febrer a maig, amb un durada de 15 hores cada activitat, ofertades als tres campus universitaris

Instruccions a tindre en compte

És molt important tindre en compte que:

  • Cada alumne només pot inscriure’s en una única edició de cada curs.
  • La plataforma no verifica si les activitats transversals en les que l’alumne s’inscriu es corresponen amb les del programa de Doctorat concret què cursa l’alumne. Cal que el doctorat consulte al web les activitats que se li exigeix cursar en el seu Programa de Doctorat.
  • Cada curs té un límit de places. Una vegada cobertes les places de cada edició d’un curs es tancarà l’esmentada edició i l’alumne haurà de seleccionar una altra opció.
  • Algunes edicions dels cursos especifiquen detalls relatius a les àrees d’humanitats, ciències o socials, per la qual cosa és responsabilitat de cada estudiant comprovar que:

a) el curs pertany al seu programa de doctorat, i
b) l’edició triada s’ajusta a la seua àrea.

Acreditació

L’acreditació de cada curs està vinculada a l’assistència en un 80% de les seues hores i als criteris concrets que es determinen en la fitxa descriptiva de cada activitat transversal.

Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos ofertats en el curs 2015/2016, el Servei de Formació Permanent i Inovació Educativa traslladarà a la Escola de Doctorat les certificacions d’aprofitament. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent és la competent per incorporar les esmentades activitats, si escau, al document d’activitats de cada doctorand.

En el cas que un/una estudiant no puga assolir el resultat necessari per acreditar aquesta formació tranversal, podrà tornar a inscriure’s en el curs vinent.