Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Ajudes per afavorir la mobilitat docent amb l'objectiu d'impulsar la formació especialitzada i promocionar el desenvolupament i la cooperació, així com fomentar les relacions entre la Universitat de València i les universitats dels països que tinguin subscrit i en vigor un conveni marc de col·laboració.

Les ajudes sufraguen els costos del viatge d'anada i volta del personal de la Universitat de València i al personal convidat l'estada en el Col·legi Major Rector Peset.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres 2022

Publicació al Tauler d'Anuncis de l' Universitat de València.

Termini de sol·licituds del 25 gener fins al 15 de novembre de 2022.

Sol·licituds:

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, així com la documentació que s'acompanye, es realitzaran únicament mitjançant el formulari de la seu electrònica de la UV i hauran de presentar-se amb un mínim d'un mes d'antelació a l'inici de l'activitat.

La sol·licitud electrònica s'acompanyarà de la següent documentació:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Carta d'invitació signada i segellada per la Universitat de destinació amb la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada.

Les sol·licituds presentades pel Personal d'Administració i Serveis hauran d'anar acompanyades per una memòria detallada que relacione aquestes tasques amb el seu lloc de treball.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

  • Annex II carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/ Servei/Institut.
  • Còpia del passaport de la persona convidada.
  • Carta o document acreditatiu de la vinculació contractual del beneficiari convidat amb la Universitat de procedència.

Justificació:

En el termini de 15 dies des de la finalització del viatge o l'estada, s'annexarà a l'expedient de la seu electrònica la següent documentació justificativa:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Annex III Informe final viatge. En el cas que el viatge incloga altres despeses que es gestionen des del Departament/Institut, haurà de constar.
  • Bitllets o targetes d'embarcament del viatge realitzat.
  • Justificant del pagament del bitllet d'avió: factura o rebut.
  • Certificat d'assistència amb indicació de les dates expedit pel responsable de la Universitat de destí.

S'enviarà l'imprés de comissió de serveis al beneficiari per a la seua signatura i la del Director/a del Departament, o responsable directe, en el cas del PAS, per a realitzar el pagament de l'ajuda.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

El Col·legi Major remetrà directament al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el càrrec de l'estada de la persona convidada.