University of Valencia logo Logo Department of Biochemistry and Molecular Biology Logo del portal

Investiguen la prevenció de la colitis ulcerosa a través de substàncies produïdes per helmints paràsits.

  • June 5th, 2018
Investigadors
Antonio Marcilla, María del Carmen Recio, Dolores Bernal, Rosa María Giner, María Trelis, Alicia Galiano i Javier Roig.

Una recerca de la Universitat de València, l’Institut de Recerca Sanitària de l’Hospital La Fe i el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars, a la que perteneix la Professora del nostre Departament, Dolores Bernal, ha descrit la utilitat de les vesícules extracel·lulars produïdes per helmints paràsits –un tipus de cucs que viuen en l’ésser humà i en el ramat– com una alternativa per a previndre la colitis ulcerosa. Aquestes vesícules, secretades per una gran varietat d’organismes i cèl·lules, es troben en pràcticament tots els fluids corporals i participen tant en processos fisiològics com patològics.

“Aquest estudi mostra nous coneixements sobre el paper de les vesícules extracel·lulars d’organismes paràsits, com els helmints, i revela la seua possible aplicació no solament en el control de les infeccions que aquests produeixen, sinó també de malalties on hi ha una desregulació del sistema immunitari, com ocorre en molts trastorns inflamatoris”, ha destacat Antonio Marcilla, catedràtic del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València i director de la recerca.

El treball, publicat la setmana passada en la revista Frontiers in Microbiology, s’uneix a recents recerques que demostren que la parasitació per helmints pot estar relacionada amb l’absència de malalties autoimmunes, és a dir aquelles causades pel sistema immunitari quan aquest ataca les cèl·lules del propi organisme. Aquest tipus de trastorns són la causa més freqüent de malaltia crònica i engloben una sèrie de patologies aparentment no relacionades entre si com la colitis ulcerosa, la diabetis tipus 1, la malaltia celíaca, la psoriasis o l’esclerosi múltiple, entre d’altres.

La recerca, desenvolupada en un model animal, analitza els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la resposta a vesícules secretades per paràsits i amb efecte immunomodulador, i conclou que no són intervinguts per limfòcits madurs, cèl·lules que havien sigut proposades com a responsables de la resposta immunitària en colitis ulcerosa. En l’actualitat no existeixen tractaments per a aquestes malalties inflamatòries, i l’ús de vesícules secretades per paràsits i amb efecte immunomodulador obri una nova via de control d’aquestes patologies.

Estudis publicats en els últims anys han posat de manifest que la parasitació per helmints pot estar correlacionada amb l’absència de malalties autoimmunes i diversos assajos en curs estan avaluant l’ús d’infeccions experimentals amb helmints paràsits per a tal fi, si bé comporten problemes de tipus ètic i en alguns casos de salut. En la recerca en la qual han participat investigadors del grup ParaSalut de la Universitat de València s’utilitzen productes que secreten els paràsits, en lloc d’infectar directament amb ells.

Aquest treball, a més, ha sigut guardonat recentment en el Congrés Anual de la International Society for Extracellular Vesicles (ISEV), com una de les millors comunicacions presentades en format pòster, atorgat a Alicia Galiano Hernández.

La recerca ha comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana (Projecte Prometeu/2016/0156), la Fundació Ramón Areces, i Rediex (Redes de Excelencia del MINECO).