University of Valencia logo Logo Catalan Department Logo del portal

És l'organ al qual correspon per delegació del Consell la responsabilitat d'organitzar i coordinar el pressupost del departament, de supervisar-ne la realització i de tenir cura dels béns mobles i els recursos que són necessaris per al compliment de les seues funcions.

Composició

Nom Categoria Contacte
JIMÉNEZ MARTINEZ, JESÚS T.U. DIRECTOR 96 3983807
jimenezj@uv.es
CARBÓ AGUILAR, FERRAN C.U. ferran.carbo@uv.es
GREGORI SOLDEVILA, CARME T.U. 96 3983805
carme.gregori-soldevila@uv.es