Logo de la Universdad de Valencia Logo Centro de Formación y Calidad Logo del portal

Registre de Grups Consolidats d’Innovació Docent

La present convocatòria de Registre de Grups Consolidats d’Innovació Docent sorgeix amb l’objectiu de donar suport institucional i visibilització als grups de professorat de la Universitat de València implicats en el desenvolupament d’accions en matèria d’innovació docent durant els últims anys.

 

En aquest context, un Grup Consolidat d’Innovació Docent està constituït per un grup de persones (PDI i PIF) vinculades a la Universitat de València que col·laboren voluntàriament de manera estable en el desenvolupament d’activitats d’innovació i millora docent. Els membres del grup poden pertànyer al mateix departament, facultat o centre, o bé poden ser grups interdisciplinaris constituïts per personal de diferents centres o departaments. El Grup Consolidat d’Innovació Docent ha de tenir una trajectòria conjunta contrastada en matèria d’innovació docent.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 23 de març de 2020

 

Convocatòria i Bases: Resolució

Model de sol·licitud

Model de formulari per enviar a udie@uv.es

Resolució