UVCulturaUV Logo del portal

Presentació de Debats, formació i participació

La defensa d'una postura enfront de la seva contrària a través de l'argumentació té la seva tècnica, les seves eines, els seus recursos, i el maneig destre de tot això concedeix una destresa d'indubtable valor en el context del diàleg informal, la conversa, la discussió o l'exposició, davant el tràngol habitual de defensar una opinió, una creença, un punt de vista, una tesi, acadèmica o no, un projecte personal o empresarial, una decisió, etc.