UVCulturaUV Logo del portal

Presentació

La Universitat de València manté des del seu origen, una estreta relació amb la ciutat, un exemple magnífic seria el de les sabatines, debats públics sobre medicina, dret, ciència, teologia i filosofia, en les quals havien de participar obligatòriament tots els catedràtics sota pena de multa i als quals podien assistir els ciutadans per a comprovar el nivell i la dedicació dels estudis que sufragaven. També en aquestes sabatinasdisputatio era costum que acudiren els professors emèrits com a pacificadors o àrbitres si l'ocasió ho mereixia. Recordem que va ser Gregorio Mayans qui va haver de “personar-se per a salvaguardar la seua dignitat i dret contra els enganys que tractaven de travessar-li amb els dards de la maledicència (…) *.

La ciutat no solament és l'entorn, la Universitat no s'entén sense la societat en què naix i es desenvolupa, per tant, el debat públic de temes acadèmics o socials continua vigent i es promou a través del programa “Acadèmia Pública”, trobades, debats, conferències, diàlegs que es proposen per la societat civil i que mantenen viva i fluida la relació amb la ciutat.


*La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món. Ferran Grau Codina/ Xavier Gòmez Font et all (eds) 2003