UVCulturaUV Logo del portal

  • emergents 2018

Emergents naix com a part d’un projecte d’innovació social que, amb el mateix nom, ha sigut impulsat pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. És un exemple de dinamisme cultural, una aposta per la integració i la referencialitat sociocultural de grups menys visibles i consolidats. Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar l’impuls cultural espontani que sorgeix a través dels membres de grups que no es veuen reflectits en els estàndards culturals o en les institucions.

Les ajudes pretenen ser un impuls per a desenvolupar projectes destinats a promoure la inclusió social i cultural al terme municipal de València, mitjançant iniciatives que contribuïsquen a visibilitzar, reflexionar o reduir la desigual distribució de béns socials, culturals i espacials que genera l’estructura social contemporània. Busquen, doncs, propostes que desencadenen canvis innovadors per aconseguir una major justícia social.

Emergents podrien ser les formes d’integració entre els joves, influenciades pels mitjans massius de comunicació o les expressions culturals dels grups amb menys recursos. Entenem que les expressions artístiques als barris són manifestació de les dinàmiques urbanes, socials i del mateix món artístic són una forma de nexe, una metodologia en si mateixa reeixida, alliberadora i expressiva, que millora les relacions socials.

 

Bases de la convocatòria [+]

Extracte Convocatòria DOGV [+]

Plataforma ENTREU [+]

Llistat de Projectes admesos i exclosos Ajudes Emergents 2018 [+]

Resolució de la concessió de les Ajudes Emergents 2018 [+]

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy