UVCulturaUV Logo del portal

Emergents naix com a part d’un projecte d’innovació social que, amb el mateix nom, ha sigut impulsat pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. És un exemple de dinamisme cultural, una aposta per la integració i la referencialitat sociocultural de grups menys visibles i consolidats. Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar l’impuls cultural espontani que sorgeix a través dels membres de grups que no es veuen reflectits en els estàndards culturals o en les institucions.

Les ajudes pretenen ser un impuls per a desenvolupar projectes destinats a promoure la inclusió social i cultural al terme municipal de València, mitjançant iniciatives que contribuïsquen a visibilitzar, reflexionar o reduir la desigual distribució de béns socials, culturals i espacials que genera l’estructura social contemporània. Busquen, doncs, propostes que desencadenen canvis innovadors per aconseguir una major justícia social.

Emergents podrien ser les formes d’integració entre els joves, influenciades pels mitjans massius de comunicació o les expressions culturals dels grups amb menys recursos. Entenem que les expressions artístiques als barris són manifestació de les dinàmiques urbanes, socials i del mateix món artístic, són una forma de nexe, una metodologia en si mateixa reeixida, alliberadora i expressiva, que millora les relacions socials.

 
Bases de la convocatòria [+] (Termini de presentació 12/02/2020 a 10/03/2020) 
 
Extracte convocatòria [+]
 
Plataforma ENTREU [+]
 
Membres comissió avaluadora de les ajudes Emergents 2019 [+]
 
Llistat de Projectes admesos Ajudes Emergents 2019 [+]
 
Resolució concessió ajudes Emergents 2019 a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural [+]