UVCulturaUV Logo del portal

NAU SOCIAL

El programa d’activitats al Centre Cultural La Nau, denominat Nau Social,  es tracta d’un  projecte d’intervenció socioeducativa i comunitària per a la participació i la inclusió social a través de l’art i la cultura, que s’adiga amb els valors de la Universitat de València: justícia, igualtat, solidaritat i progrés social,  des dels espais i recursos de la Universitat de València,  i mitjançant l’establiment d’una xarxa de col·laboració amb  entitats de caràcter social.

En la nostra societat actual s’ha posat de manifest la necessitat d’elaborar estratègies i plantejaments que permeten impulsar la inclusió i la cohesió social. Reduir les desigualtats és un repte al qual hem d’atendre amb nous enfocaments i pràctiques crítiques i transformadores. Construir laboratoris socials i donar veu i representativitat als col·lectius més desfavorits són claus per al desenvolupament individual i professional.

La finalitat  del programa Nau Social és la de reafirmar i posar en valor el paper de l’art i la cultura com a eina d’integració i cohesió social, i els espais artistico-culturals com a generadors de diàleg, coneixement i enriquiment personal i comunitari.