UVCulturaUV Logo del portal

Segle XV

Gravat amb estudiants. Segle XV
 • 1490-93: El Consell municipal acorda l'adquisició de cases per a la instal·lació d'un Estudi General. Es compra a Isabel Saranyó una casa amb horts i pati amb aquesta finalitat.
 • 1498: Els obrers de vila Pere Compte i Pere Bèrnia, primers artífexs de l'Estudi General, es comprometen amb els jurats a finalitzar "nou sales i tres generals" que seran l'origen de l'Estudi.
 • 1499: 30 d'abril. Es redacten les constitucions de la Universitat. 
Gravat amb estudiants. Segle XV

Segle XVI i XVII

 • 1501: 22 de gener. Butlla d'Alexandre VI per la qual s'atorga a la Universitat la facultat de concedir títols.
 • 1502: 2 de febrer. Ferran d'Aragó atorga privilegi reial de ratificació universitària.
 • 1514: Reparació de l'escala principal de l'edifici.
 • 1515: Compra d'una casa a l’esquena de l'Estudi General per a l’ampliació de l'edifici. Es paga al mestre Bernat Alcalà pel rellotge.  
 • 1516: S'encarrega a Nicolau Falcó la taula de la Mare de Déu de la Sapiència, i l’estructura del primer retaule a Lluís Monyós.
 • 1527: Es realitzen obres de millora a les aules, a càrrec de Lluís Monyós i Joan Corbera.
 • 1535: Es construeixen noves aules al corral de l'edifici.
 • 1572: Important reforma de l'Estudi General a càrrec del mestre Joan d'Alfafar.
 • 1578: El picapedrer Miquel Porcar intervé en la construcció de tres arcs de pedra en les anomenades "tres aules noves".
 • 1606: Per ordre de l'arquebisbe Joan de Ribera es tanca la porta de l'Estudi General que dóna al Col·legi del Corpus Christi.
 • 1659: El mestre Vicent Fos inicia les obres de construcció del teatre acadèmic.                         
Retrat del papa Alexandre VI. Museu de Belles Arts de València
Retrat del papa Alexandre VI.
Museu de Belles Arts de València

Segle XVIII

El rector vicent Blasco. Sala de Juntes. Salvador Maella, 1747
 • 1733: L'arquitecte Felip Rubio amplia i reestructura el teatre de l'Estudi General.
 • 1735: S'arriba a una capitulació amb el mestre d'obres Miquel Martínez per a la reconstrucció de la capella de la Sapiència.
 • 1754: L'Acadèmia de Belles Arts de Santa Bàrbara s'instal·la a l'Estudi General.
 • 1765: L'arquitecte Vicent Gascó condiciona les sales de l'Acadèmia de Santa Bàrbara per a la instal·lació de la nova Reial Acadèmia de Sant Carles.
 • 1770: El Claustre acadèmic acorda adquirir una casa i un forn veïns al pati de la Universitat.
 • 1778: Llorenç Martínez construeix noves aules sobre el solar del forn.
 • 1785: Francesc Pérez i Baier fa donació a la Universitat de la seua biblioteca.
 • 1786: Pla d'estudis del rector Blasco.
 • 1789: L'arquitecte Joaquim Martínez realitza un projecte per a la biblioteca de la Universitat.
 • 1790: S'aproven les obres de la biblioteca i Josep Garcia projecta el laboratori químic i l'observatori astronòmic.
 • 1793: S'aprova i s’encomana a l'arquitecte Josep Garcia un projecte de reforma que no arribarà a realitzar-se.1795: Conclouen les obres a la biblioteca de l'Estudi General.
 • 1798: S'alça un segon pis per a l'Acadèmia projectat per Manuel Blasco.
El rector vicent Blasco.
Sala de Juntes.Salvador Maella, 1747

Segle XIX

Claustre de l'Estudi General engalanat amb motiu de la celebració del IV centenari
 • 1812: Durant el setge de les tropes napoleòniques de Suchet crema bona part de l'Estudi General, inclosa la biblioteca.
 • 1830: Condicionament de la biblioteca.
 • 1839: Es reconstrueixen les aules de Física i Química. El Claustre acadèmic decideix iniciar un pla general de reforma de l'edifici.
 • 1839-45: L'arquitecte Timoteo Calvo emprèn la reforma del pati rectoral i del claustre major.
 • 1850: L'Acadèmia de Sant Carles abandona l'Estudi General.
 • 1861-77: L'arquitecte Sebastià Monleon realitza a l’Estudi General una sèrie de reformes, com ara la construcció de l'observatori astronòmic, la reforma del teatre acadèmic i la conclusió del pòrtic del claustre major i dels nous accessos a les aules. Es construeix el Museu d'Història Natural.
 • 1880: Al bell mig del claustre major de l'Estudi General s'alça el monument i el jardí en homenatge a Lluís Vives, obra de Josep Aixà.
 • 1886-90: L'arquitecte Antoni Martorell conclou les obres encetades per Monleon, com també les façanes que havia dissenyat Joaquim Martínez.
Claustre de l'Estudi General engalanat
amb motiu de la celebració del IV centenari

Segle XX

 • 1932: Un incendi devastador assola part de l'Estudi General.
 • 1943-44: L’arquitecte Javier Goerlich construeix la columnata del segon pis del claustre de l’Estudi General.
 • 1957: La riuada d'aquest any provoca una gran desfeta en tota la ciutat de València. Importants danys a la biblioteca de l'Estudi General.
 • 1960: Amb l’enderrocament de cases de la plaça del Patriarca es finalitza la façana del Estudi General per aquest costat.
 • 1985-90: Es duen a terme les restauracions del teatre acadèmic, de la capella de la Sapiència i del claustre major.
 • 1964: Construcció de la font de la plaça del Patriarca amb escultures d’Octavio Vicent.
 • 1999: 6 d'octubre, reobertura de l’edifici de l’Estudi General, després de ser rehabilitat amb motiu de la celebració del cinquè centenari de la seua creació
1964: Contrucció de la font de la plaça del Patriarca amb escultures d'Octavio Vicent
Font de la plaça del Patriarca amb escultures d’Octavio Vicent.
Edifici La NauEdifici La Nau
Edifici La Nau