UVCulturaUV Logo del portal

  • Imatge del Palau de Cerveró

En la seu d'exposicions temporals del Palau de Cerveró es presenten projectes expositius vinculats temàticament a les línies d'investigació i transferència del coneixement que desenvolupa l'Institut Interuniversitari López Piñero. A més, s'activen projectes expositius de caràcter artístic que reflexionen sobre aspectes vinculats estretament amb el cos: la malaltia, el dolor, la sexualitat, etc.

Juntament amb la programació d'exposicions temporals, al Palau de Cerveró es presenta una exposició permanent de la col·lecció historicomèdica de la Universitat de València. Una altra part d'aquesta mateixa col·lecció també s'exposa permanentment a la Facultat de Medicina.

Contacte:
Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero
Palau de Cerveró
Plaça Cisneros, 4 | 46003 València
T. (+34) 963 926 229 | F. (+34) 963 919 691

Web