UVCulturaUV Logo del portal

La recent creació del Servei de Cultura Universitària suposa un canvi estructural de la política cultural de la Universitat de València, que tractarà de complir de manera integral les consideracions de la universitat com a estructura facilitadora de les activitats culturals i la creativitat, com a proveïdora de béns i serveis culturals, com a espai de recerca d’excel·lència sobre la cultura, com a centre de formació en cultura, com a lloc de creació, i considerant la cultura com a eina de projecció social de la Universitat.