Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33206 Anatomia i cinesiologia del moviment humà 9 Formació bàsica Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.