Logo de la Universitat de València Logo Departament de Bioquímica i Biologia Molecular Logo del portal

CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA 2023

  • 19 de desembre de 2023
Laboratori d'investigació

Convocatòria d’ajudes Juan de la Cierva i Ramón y Cajal, del Programa Estatal per a Desenvolupar, Atraure i Retenir Talent, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

L’ Agència Estatal d'Investigació ha publicat la convocatòria d’ajudes Juan de la Cierva i Ramón y Cajal, 

Tota la informació està disponible a la WEB DE LA CONVOCATORIA RAMON Y CAJAL  y a la WEB DE LA CONVOCATORIA sobre JUAN DE LA CIERVA.

La UV ha publicat les instruccions internes per a cadascuna de les ajudes. Estan disponibles clicant a cada una d' elles: Ramon y Cajal  -  Juan de la Cierva.

L'interessat/da en demanar aquestes ajudes haura d' enviar una sol.licitut per email a dep.bioquimica@uv.es fins al 17 de gener de 2023 a fi d' obtindre l'acord del Consell de Dpt requerit a la convocatoria .

Aquell que sol.licite l’adscripció al BIOTECMED però desitge autorització per a la docència al Dept de Bioquimica i Biologia Molecular haurà de seguir este mateix procediment

El Procediment per a sol∙licitar l'adscripció al departament de Bioquimica i Biologia Molecular es el següent:

  1. Carta de presentació en el qual s'expresse la intenció de participar en la docència i en la dinàmica interna del de departament. És important que els contractats que s'incorporen siguen conscients de la funció docent i de gestió que es realitza en el Departament Universitari al qual desitgen adscriure's.
  2. Presentació d'un resum sobre la seua activitat docent, investigadora i de transferència. Aproximadament 5000 caràcters, inclosos espais.
  3. Currículum vitae complet.
  4. Entrevista presencial o telemàtica amb els membres de la Junta Permanent del Departament. Es tracta d'una entrevista i no un seminari, que pot ser presencial o telemàtica depenent del fet que el sol∙licitant puga trobar‐se a l'estranger. Entrevista a la qual podran assistir qualsevol membre del Departament, si així ho desitja.

La Junta Permanent a la vista de la documentació i l'entrevista personal amb el candidat, proposarà al Consell del Departament una llista de candidats per a l'aprovació de la seua adscripció docent. Tota la documentació presentada pels candidats estarà disponible en el “Disc” del Departament perquè siga accessible a tots els membres.

A fi de poder convocar el Consell de Departament dins del termini i en la forma escaient, tot el procés anteriorment descrit haurà de finalitzar abans de 5 dies que finalitze el termini marcat per la Universitat de València per a la presentació de sol∙licituds a les convocatòries dels contractes postdoctorals. 

IMPORTANT: la data màxima per a la presentació de les sol.licituts al Dpt. es fixa al dimecres 17 de Gener de 2023.