Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Vegetal Logo del portal

Departament de Biologia Vegetal

El Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de València actualment està constituït per dues Àrees de Coneixement: l'Àrea de Fisiologia Vegetal i l'Àrea de Edafologia i Química Agrícola. L'Àrea de Fisiologia Vegetal al seu torn està estructurada en dues unitats docents, una situada en la Facultat de Farmàcia i l'altra situada en la Facultat de Biologia, ambdues en el Campus de Burjassot. L'Àrea de Edafologia i Química Agrícola està formada per una unitat docent, situada en la Facultat de Farmàcia.

Cadascuna de les distintes unitats docents té com responsable per al seu funcionament intern a un/a professor/a que actua com coordinador/a de aquesta unitat davant els òrgans del Departament: la Direcció, la Junta Permanent i el Consell de Departament.

El Departament de Biologia Vegetal és responsable de la docència de diferents assignatures de diverses llicenciatures i graus de la Universitat de València, les quals apareixen recollides en l'apartat de docència d'aquesta pàgina Web.