Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42991 Pràctiques externes professionals 9 Obligatori Veure fitxa
42979 Tècniques d'elaboració de treballs acadèmics 5 Obligatori Veure fitxa
42992 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42983 Direcció de màrqueting en empreses turístiques 5 Optatiu Veure fitxa
42984 El comportament del consumidor turístic 5 Optatiu Veure fitxa
42989 Màrqueting públic turístic. Citymarketing 5 Optatiu Veure fitxa