Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42047 Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting 5 Obligatori Veure fitxa
42049 Decisions estratègiques en màrqueting 4 Obligatori Veure fitxa
40100 Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producte 10 Obligatori Veure fitxa
42048 Simulació i noves tecnologies 5 Obligatori Veure fitxa
40101 Tècniques multivariants d'investigació de mercats 5 Obligatori Veure fitxa
40112 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40102 Comunicació corporativa 5 Optatiu Veure fitxa
40103 Comunicació promocional 5 Optatiu Veure fitxa
40109 Direcció de vendes 5 Optatiu Veure fitxa
40104 Direcció publicitària 5 Optatiu Veure fitxa
40106 Gestió de les relacions en el canal 5 Optatiu Veure fitxa
40110 Gestió de projectes d'investigació comercial 5 Optatiu Veure fitxa
40108 Logística i distribució física 5 Optatiu Veure fitxa
40107 Màrqueting en el punt de venda 5 Optatiu Veure fitxa
40105 Missatge i planificació de mitjans 5 Optatiu Veure fitxa
40113 Tècniques d'investigació comercial 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.