Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40550 Complements per a la formació disciplinària de les especialitats d'empresa, comerç i turisme 6 Optatiu Veure fitxa