Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Codi programa: 3168

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoradomarketing

Organització:Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General, Universitat Jaume I de Castelló.

Coordinador/a del programa:Dr. D. Marcelo Royo Vela

Places ofertes de nou ingrés:20 places.

Objectius: L'objectiu principal del programa és crear investigadors en màrqueting que aporten al teixit econòmic valor afegit basat en el coneixement que permeta fer avançar les pràctiques empresarials cap a accions en matèria de màrqueting que es traduïsquen en major eficiència en les empreses. Aquests investigadors i investigadores han de ser, també, capaços d'aportar a la comunitat científica aportacions que es traduïsquen en publicacions de qualitat, de manera que la inversió realitzada en la seua formació no solament recaiga sobre el teixit productiu, sinó que contribuïsca també a fer avançar el coneixement acadèmic. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció:

El programa actualment vigent emana del RD 1393/2007. La missió d'aquest programa de doctorat és la formació especialitzada d'investigadors i investigadores en el camp del màrqueting, capacitant-los per a respondre a la necessitat social d'especialistes universitaris amb una sòlida formació per a la investigació. Es diferencia d'altres postgraus per oferir als alumnes una forta base metodològica, així com una comprensió de les bases teòriques i científiques necessàries per a analitzar i entendre la realitat observable.

La Comunitat Valenciana ha sigut pionera en el desenvolupament del Màrqueting a Espanya. No en va, a Espanya només existien en 2011 quatre departaments específics de Comercialització en Investigació de mercats (CIM). El departament CIM de la UV aglutina 12 catedràtics en Comercialització i Investigació de Mercats en una mateixa Universitat (el major nombre a Espanya), tots ells amb un mínim de tres sexennis (període avaluat de 18 anys) de qualitat investigadora. A més, va ser el primer a desenvolupar un doctorat internuniversitari en màrqueting amb menció de qualitat, la qual cosa avala l'alt grau de competència dels professionals que l'integren.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: marcelo.royo@uv.es