Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura Logo del portal

Grau en Mestre/a en Educació Infantil

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 13,5, Formació bàsica: 46,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33607 Llengua catalana per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33606 Llengua espanyola per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33680 Llengua estrangera per a mestres: anglès 6 Obligatori Veure fitxa
33640 Pràctiques escolars en l'educació infantil I 7,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 22,5, Formació bàsica: 37,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33608 Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral 4,5 Formació bàsica Veure fitxa
33616 Formació literària en l'aula d'educació infantil 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 39, Optatiu: 6, Formació bàsica: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33617 Iniciació a la lectura i a l'escriptura 4,5 Obligatori Veure fitxa
33641 Pràctiques escolars en l'educació infantil II 16,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 49,5, Optatiu: 6, Formació bàsica: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33618 La planificació de la llengua i la literatura en l'educació infantil 4,5 Obligatori Veure fitxa
33642 Pràctiques escolars en l'educació infantil III 21 Obligatori Veure fitxa
33643 Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.