Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura Logo del portal

Grau en Mestre/a en Educació Primària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33607 Llengua catalana per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33606 Llengua espanyola per a mestres 6 Formació bàsica Veure fitxa
33680 Llengua estrangera per a mestres: anglès 6 Obligatori Veure fitxa
33697 Pràctiques escolars d'educació primària I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33657 Formació literària per a mestres 6 Obligatori Veure fitxa
33656 Lingüística per a mestres 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33658 Aprenentatge de la lectura i l'escriptura 4,5 Obligatori Veure fitxa
33659 Desenvolupament d'habilitats comunicatives en contextos multilingües 6 Obligatori Veure fitxa
33698 Pràctiques escolars d'educació primària II 16,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33660 La planificació de la llengua i la literatura en l'educació primària 4,5 Obligatori Veure fitxa
33699 Pràctiques escolars d'educació primària III 22,5 Obligatori Veure fitxa
33700 Treball final de grau: mestre/a en educació primària 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33663 Didàctica de la llengua estrangera I: anglès 6 Optatiu Veure fitxa
33665 Didàctica de la llengua estrangera II: anglès 6 Optatiu Veure fitxa
33684 Disseny de materials educatius 6 Optatiu Veure fitxa
33696 Història de les idees i el currículum d'arts i humanitats 6 Optatiu Veure fitxa
36305 Intervenció en els problemes del llenguatge oral i escrit 6 Optatiu Veure fitxa
36296 Intervenció en trastorns de la veu i la parla 4,5 Optatiu Veure fitxa
36298 Intervenció en trastorns del llenguatge oral 6 Optatiu Veure fitxa
33662 La cultura en l'ensenyança de llengües estrangeres: anglès 6 Optatiu Veure fitxa
33661 Llengua estrangera I: anglès 6 Optatiu Veure fitxa
33664 Llengua estrangera II: anglès 6 Optatiu Veure fitxa
33694 Propostes didàctiques en llengua i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
33685 TIC com a recurs didàctic en arts i humanitats 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.