Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40524 Aprenentatge i ensenyança de la llengua castellana i la seua literatura 16 Optatiu Veure fitxa
40611 Aprenentatge i ensenyament de la llengua francesa 16 Optatiu Veure fitxa
40527 Aprenentatge i ensenyament de la llengua i la literatura catalanes (valencianes) 16 Optatiu Veure fitxa
40515 Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa 16 Optatiu Veure fitxa
40523 Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de llengua castellana i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40526 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40610 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
40514 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
40612 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en la llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
40516 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en la llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
40528 Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literària 6 Optatiu Veure fitxa
40525 Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40564 Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literatura 10 Optatiu Veure fitxa
40565 Pràcticum: especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 10 Optatiu Veure fitxa
40613 Pràcticum: especialitat de llengua francesa 10 Optatiu Veure fitxa
40561 Pràcticum: Especialitat de llengua anglesa 10 Optatiu Veure fitxa
42255 Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
42258 Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
42259 Treball fi de màster: especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 6 Optatiu Veure fitxa
42269 Treball fi de màster: especialitat de llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.