Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Civil Logo del portal

Grau en Dret

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35198 Dret civil I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35228 Pràcticum 10,5 Obligatori Veure fitxa
35229 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35241 Dret de danys 4,5 Optatiu Veure fitxa
35238 Dret dels consumidors 4,5 Optatiu Veure fitxa
35239 Dret notarial i registral 4,5 Optatiu Veure fitxa
35246 Dret urbanístic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35240 Garanties del crèdit 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.