Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Advocacia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42555 Pràctica social 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42569 Práctica profesional II 24 Obligatori Veure fitxa
42570 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43748 Intensificación en la práctica social 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.