Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Anàlisi jurídica-normativa de l'impacte de la desconnexió digital en l'esfera personal del treballador. Les transformacions tecnològiques que viu l'actual mercat laboral provoquen canvis importants en el marc de les relacions laborals i la gestió empresarial; sens dubte, tot un repte per als agents implicats en el treball (treballadors, empresaris, Governs, sindicats i associacions empresarials) per a afermar l'esperit tuïtiu de la normativa laboral. En aquest sentit, el grup analitza l'exercici del dret a la desconnexió digital del treballador, així com la seua eventual afectació en la gestió i competitivitat empresarials. Tot això sempre puntualitzant que es tracta d'un dret laboral que en última instància, la seua efectivitat esdevé tant d'un mecanisme de potenciació de la llibertat i autodeterminació del pla del treballador, així com d'una garantia de l'efectiva, lliure i igual competència empresarial en el marc d'una economia social de mercat. En aquest context, el grup d'investigació aclareix un dret laboral bàsic i fonamental en l'actualitat però amb moltes arestes que han de ser polides. Per a això, en línia amb el seu caràcter multidisciplinari tracta el seu exercici, les seues implicacions jurídic-pràctiques en les relacions laborals (amb especial incidència en el teletreball), el seu estat actual en el món (amb estudis internacionals del dret en altres països) , la seua relació amb la prevenció de riscos laborals (fatiga informàtica i hiperconectividad), així com amb la perspectiva de gènere, la diversitat, la intimitat i la privacitat, la conciliació de la vida laboral i familiar, la videovigilància i el control empresarial i, el vessant tecnològic d'aquest, entre altres aspectes: l'estudi BYOD ("bring your own device"), protocols interns en l'ús de dispositius digitals i programari d'organització del temps del treball a la disposició de les empreses privades i públiques.