Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42739 Condicionants jurídics de la direcció de RRHH 3 Obligatori Veure fitxa
42737 Gestió de la igualtat i diversitat 3 Obligatori Veure fitxa
42734 Legislació laboral i de protecció social 6 Obligatori Veure fitxa
42738 Normes laborals i valoració de necessitats de RRHH 3 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42754 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
42755 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.