Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42830 Protocols d'actuació coordinada de serveis socials i sanitat 2 Obligatori Veure fitxa
42834 Treball final de màster 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.