Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42679 Mediació i arbitratge laboral 3 Obligatori Veure fitxa
42680 Treball fi de màster 8 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.