Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Física i Esportiva Logo del portal

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33246 Teoria i història de l'activitat física i l'esport 6 Formació bàsica Veure fitxa
33212 Bàsquet 6 Obligatori Veure fitxa
33209 Gimnàstica 6 Obligatori Veure fitxa
33228 Habilitat motriu 6 Obligatori Veure fitxa
33215 Sistemàtica del moviment 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Formació bàsica: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33241 Educació del moviment 6 Formació bàsica Veure fitxa
33242 El joc educatiu i la iniciació esportiva 6 Formació bàsica Veure fitxa
33208 Atletisme 6 Obligatori Veure fitxa
33213 Handbol 6 Obligatori Veure fitxa
33222 Entrenament esportiu: la preparació física 6 Obligatori Veure fitxa
33229 Fonaments de l'expressió corporal 6 Obligatori Veure fitxa
33211 Futbol 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33217 Biomecànica de l'activitat física 6 Obligatori Veure fitxa
33225 Exercici físic per a poblacions amb necessitats especials 6 Obligatori Veure fitxa
33224 Exercici físic per a la qualitat de vida 6 Obligatori Veure fitxa
33223 Entrenament esportiu: la tècnica i la tàctica 6 Obligatori Veure fitxa
33226 Equipament i instal·lacions esportives 6 Obligatori Veure fitxa
33227 Gestió i organització d'entitats i esdeveniments esportius 6 Obligatori Veure fitxa
33214 Judo 6 Obligatori Veure fitxa
33220 Metodologia de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport 6 Obligatori Veure fitxa
33210 Natació 6 Obligatori Veure fitxa
33221 Planificació i avaluació de l'activitat física i l'esport 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33244 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
33218 Recreació fisicoesportiva 6 Obligatori Veure fitxa
33245 Treball fi de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33238 Activitats en el medi natural 4,5 Optatiu Veure fitxa
33237 Aplicacions d'activitat física per a la salut: gimnàstiques suaus i amb suport musical 6 Optatiu Veure fitxa
33230 Aplicació específica a l'entrenament en atletisme 6 Optatiu Veure fitxa
33233 Aplicació específica a l'entrenament en bàsquet 6 Optatiu Veure fitxa
33232 Aplicació específica a l'entrenament en futbol 6 Optatiu Veure fitxa
33234 Aplicació específica a l'entrenament en judo 6 Optatiu Veure fitxa
33231 Aplicació específica a l'entrenament en natació 6 Optatiu Veure fitxa
33236 Esports adaptats i paralímpics 4,5 Optatiu Veure fitxa
33239 La gestió de recursos en l'esport 4,5 Optatiu Veure fitxa
36403 Pilota valenciana i jocs tradicionals 6 Optatiu Veure fitxa
33240 Planificació estratègica dels sistemes esportius 6 Optatiu Veure fitxa
33235 Valoració del rendiment esportiu 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.