Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Clàssica Logo del portal

El Departament


El Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València es creà en 1986 per la fusió del antics seminaris de Llatí i de Grec, que durant molt de temps foren els responsables d'organitzar la docència de les seues matèries respectives en la Facultat de Filosofia i Lletres i, posteriorment, en les facultats nascudes de la seua escisió: Filologia, Geografía i Història, Filosofia i Ciències de l'Educació.

A la nostra Universitat, la Filologia Clàssica s'implantà com a especialitat de la Llicenciatura de Filologia amb el pla d'estudis de 1979. En 1993 -any en què s'implantaren els nous plans d'estudis que, amb els retocs de la reforma de l'any 2000, són encara vigents- desaparegué l'antiga Llicenciatura de Filologia Clàssica és, no una especialitat, sinó una titulació, els estudis específics de la qual es fan des d'el primer any de la carrera.

El Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València aspira, no només a formar els futurs llatinistas i helenistes, sinó també a contribüir, mitjançants l'oferta de asignatures optatives i de lliure opció, a la formació dels futurs llicenciats en altres àrees del saber humanístic: en les diverses rames de la Filología, en Història, en Filosofia, i fins i tot en Dret.