Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Clàssica Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
BALLESTER CIFRE, OCTAVI

BALLESTER CIFRE, OCTAVI

PDI-Associat/Da Universitari/A
CABEDO REVERTER, MIQUEL

CABEDO REVERTER, MIQUEL

PDI-Associat/Da Universitari/A
LABIANO ILUNDAIN, JUAN MIGUEL

LABIANO ILUNDAIN, JUAN MIGUEL

PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau

Universitat de València Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Filologia Clàssica Avda. Blasco Ibáñez 32 46010 VALENCIA http://www.uv.es/labiano https://uv.academia.edu/Labiano

(9639) 83050

mikel.labiano@uv.es

Biografia
 

Mikel Labiano es va doctorar en filologia clàssica per l'Universitat de Salamanca en l'any 1999 en una tesis sobre les interjeccions en la comèdia aristofánica, baixe la direcció d'Antonio López Eire. Esta tesis es va publicar com a llibre a l'any següent: Estudio de las interjecciones en las comedias de Aristófanes. Amsterdam: Hakkert, 2000. Despuix de varis llocs en les Universitats de La Rioja i Complutense de Madrid, en l'any 2003 va obtindre per concurs-oposició una plaça de professor titular en la Universitat de Valéncia, càrrec que ocupa des d'eixa data fins al moment actual.

Junt a esta llínea d'investigació en la comèdia aristofánica, particularment en tot lo relacionat en la llengua conversacional del grec antic, ha estudiat també la tragèdia euripidea, de la que ha publicat algunes traduccions en l'Editorial Cátedra i Alianza Editorial (Eurípides. Tragedias II. Madrid: Cátedra, 1999; Eurípides. Tragedias III. Madrid: Cátedra, 2000; Eurípides. El Cíclope. Ión. Reso. Madrid: Alianza Editorial, 2010), ademés d'alguns estudis de tall llingüístic i filològic. Ha tingut ocasió també d'estudiar aspectes llingüístics del Corpus Hippocraticum, en térmens d'història de la llengua, per a tractar de contribuir a la llarga llista d'estudis que s'ocupen de la complexa formació d'este ric i variat corpus. Estos estudis li han dut també a participar en els últims anys en dos proyectes d'investigació sobre falsificacions, pseudoepígrafos lliteraris i problemes d'autoria, en especial atenció al conjunt de cartes i escrits pseudoepígrafos de la Colecció hipocrática. El tema general de la pseudoepigrafía com a procediment de manipulació política i cultural li ha conduït a l'àmbit de la propaganda, esta volta en el gènero concret del teatre, l'estudi del qual mai ha abandonat des del començ de la seua carrera investigadora.

En l'actualitat està integrat en el GRATUV (Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València), a on es propon estudiar els modos d'expressió llingüística de les estratègies de propaganda en la comèdia aristofánica.

MORENILLA TALENS, CARMEN

MORENILLA TALENS, CARMEN

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a Curs
NARRO SANCHEZ, ANGEL

NARRO SANCHEZ, ANGEL

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament

(9639) 83703

angel.narro@uv.es

Biografia
 

 

Llicenciat en Filologia Clàssica (2008) i Filologia Francesa (2012) per la Universitat de València. Doctor en Filologia Grega per la Universitat de València (2013).

Les meves línies de recerca fonamentals són tres: 1) la llengua i la literatura grega cristiana, 2) l'hagiografia bizantina i 3) la recepció de la literatura clàssica a la literatura de la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement. La primera i segona línia de recerca van confluir en el treball de tesi doctoral sobre els textos grecs sobre Santa Tecla –Fets de Pau i Tecla del segle II i Vida i Miracles de Santa Tecla del segle V– i a posteriori s'han concentrat en dos àrees ben diferenciades. D'una banda, en l'àmbit de la llengua i literatura grega cristiana, els Fets Apòcrifs dels Apòstols en conjunt i en comparació amb altres textos de l'època han estat estudiats en diferents treballs, entre els quals destaca el llibre Tecla de Iconio . Una santa ideal, un ideal de santa (2021). A més, actualment s'està participant de manera activa en l'elaboració de l'edició crítica, traducció i comentari dels Fets de Tomàs, dins del projecte “Edition, translation, and commentary of Acta Thomae”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Gorvern d'Espanya (2020-2023). D'altra banda, respecte de l'hagiografia grega, les recopilacions de miracles de sants del primer període de l'Imperi Bizantí han centrat la major part de treballs ja publicats, com ara la traducció espanyola de la Vida y Milagros de santaTecla publicada a la BAC o El culto a las santas y los santos en la Antigüedad tardía y la época bizantina a Síntesi, on també s'aborda la relació dels Fets apòcrifs dels apòstols com a antecedent directe de l'hagiografia posterior. En aquest àmbit, ha estat l'investigador principal del projecte “Tòpics literaris a l'hagiografia cristiana tardo-antiga en clau femenina” (GV/2020/013), finançat pel programa d'R+D+i de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital dins del subprograma Subvencions per a la realització de projectes d'R+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents (2020-2021). Recentment, s'ha obtingut finançament com a investigador principal per a un altre projecte finançat per la mateixa entitat i programa de beques per als anys 2022 i 2023 amb el títol “Tòpics literaris i narradors a la literatura martirial femenina” (CIGE/2021/075). Finalment, quant a la recepció de la literatura clàssica a la literatura de la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement, l'objectiu principal ha estat analitzar la presència d'elements provinents de la tradició i la literatura clàssica en obres didàctiques i morals dirigides a dones dels segles XV i XVI.

Durant la realització de la tesi doctoral es va realitzar una estada de 7,5 mesos a l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Itàlia) i al segon semestre del curs 2013-2014 es va obtenir un lloc de professor visitant a la University of Memphis (Estats Units). L'agost del 2016 es va realitzar una estada de recerca a la Dumbarton Oaks Research Library de la Universitat de Harvard a Washington DC gràcies a l'obtenció d'una beca finançada per la pròpia institució. Des de setembre de 2017 a novembre del mateix any es va realitzar una estada de recerca de 3 mesos a la Université de Nantes finançada pel programa per al foment de la investigació de la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. Al juliol de 2019 es va realitzar una estada de recerca i formació en llengua copta d'1 mes a l'Hill's Museum and Manuscript Library de St. John's University (Minnesota) finançat per Dumbarton Oaks. Al febrer de 2020 es va realitzar una altra estada de docència/investigació d'1 mes a la Universitat de l'Havana (Cuba), convidat per aquesta universitat. El maig del 2022 s'ha realitzat una estada de recerca de dues setmanes a la Rijksuniversiteit Groningen (Països Baixos). Des de setembre de 2014 a setembre de 2019 s'ha ocupat plaça de professor Ajudant Doctor a la Universitat de València amb canvi de perfil inclòs al setembre de 2016 mitjançant concurs de Didàctica de la llengua i la literatura a Filologia Clàssica. Des del 2020 s'ocupa plaça de Professor Titular d'Universitat.

Les publicacions superen en total les 70. Les llengües de les esmentades publicacions comprenen el català, el francès, l'anglès i l'italià.

S'ha pres part activa en més de 40 congressos, alguns celebrats a Bèlgica, Cuba, França, Itàlia, Portugal, Regne Unit i República Txeca.

S'ha participat activament a l'organització de congressos, la majoria amb caràcter internacional, entre els anys 2009-2022.

PEREZ ASENSIO, JORGE

PEREZ ASENSIO, JORGE

PDI-Associat/Da Universitari/A
PEREZ LAMBAS, FERNANDO

PEREZ LAMBAS, FERNANDO

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
POMER MONFERRER, JUAN JOSE

POMER MONFERRER, JUAN JOSE

PDI-Associat/Da Universitari/A
REDONDO SANCHEZ, JORDI

REDONDO SANCHEZ, JORDI

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departament de Filologia Clàssica, Facultat de Filologia, despatx 68, Blasco Ibàñez 32, 46010 València

(9639) 83059

jordi.redondo@uv.es

Biografia
 

Llicenciat (1982) i doctorat (1985) en Filologia Clàssica per la Universidad de Salamanca, professor d'ensenyament secundari fins al curs 1987-1988, quan inicia l'etapa com a docent universitari a la Universidade de Santiago. Professor a la Universitat de València des del 1990, ha desenvolupat línies de recerca als camps de la història de la llengua grega, la retòrica, la sintaxi, la religió i la recepció de la literatura grega antiga.

RUBIO GIL, ALEJANDRO

RUBIO GIL, ALEJANDRO

PDI-Associat/Da Universitari/A
SANCHIS LLOPIS, JORGE LUIS

SANCHIS LLOPIS, JORGE LUIS

PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau