Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear Logo del portal

Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat, fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d’àrees, l’afinitat o relació de les quals en justifique l’agrupament des d’un punt de vista acadèmic i amb criteris d’eficàcia i eficiència.

És funció del departament:

 • Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que tinguen encomanats, d’acord amb la programació del centre o centres on s’imparteixen, i formular propostes per a l’elaboració d’aquesta programació.
 • Vetllar pel compliment de les obligacions del personal del departament.
 • Promoure i coordinar el desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores dels seus membres, així com a totes aquelles que pretenguen millorar la qualitat dels serveis que ofereix el departament.
 • Organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i cursos d’especialització en l’àrea o les àrees de coneixement de la seua competència.
 • Vetllar pel compliment de les previsions de la docència en valencià establertes en l’oferta de curs acadèmic.
 • Administrar l’assignació pressupostària.
 • Fomentar i dur a terme activitats de col·laboració de la Universitat de València amb organismes públics o privats en l’àmbit de la seua competència.
 • Participar en el procés de selecció del personal que ha de desenvolupar les seues tasques en el departament,  ajustant-se a les normatives reguladores vigents.

Els camps d'aplicació del departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear son:

 • Física de partícules elementals.
 • Acceleradors i detectors de partícules elementals.
 • Astrofísica i cosmologia
 • Experiments de col·lisions d'ions pesats a energies intermèdies
 • Experiments de col·lisions d'ions pesats a energies relativistes
 • Fàbriques de peuassos
 • Física Mèdica i Protecció Radiològica