Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física de la Terra i Termodinàmica Logo del portal

El grup de Radiació Solar de València (*GRSV/ GIUV2013-074) está ubicat en el Departament de Física de la Universitat de Valencia. Es un grup de referència en les dues línies en les quals treballa, aerosols atmosfèrics i radiació solar UV.
En l'actualitat, el grup de Radiació Solar participa en la xarxa internacional de mesura d'aerosols Aerosol *RObotic *NETwork (*AERONET, https://aeronet.gsfc.nasa.gov/). El programa *AERONET és una federació de xarxes d'aerosols terrestres establida per la NASA i *PHOTONS (*PHOtométrie *pour *le *Traitement *Opérationnel de *Normalisation *Satellitaire; *Univ. De Lilla 1, *CNES i *CNRS-*INSU) i ampliat a través d'altres xarxes com a RIMA (Xarxa Ibèrica de Mesura d'Aerosols), *AeroSpan, *AEROCAN i *CARSNET i on són col·laboradors agències nacionals, instituts i universitats. El programa proporciona una base de dades de domini públic de propietats òptiques, microfísiques i radiatives d'aerosols per a la investigació i caracterització d'aerosols, la validació de satèl·lits i la sinergia amb altres bases de dades. El grup de Radiació solar disposa de dues estacions (Burjassot i Aras de los Olmos) que formen part d'aquesta xarxa *AERONET i col·laboren activament al costat d'altres estacions espanyols de la Xarxa RIMA en el funcionament d'aquesta. A més, el *GRSV també coordina el *European *Skynet *Radiometers *network (*ESR, http://www.euroskyrad.net/) al costat de l'Institut de Ciències Atmosfèriques i Clima del Consell Nacional d'Investigació Italià (*CNR). En aquesta xarxa que té també com a objectiu científic la caracterització dels aerosols atmosfèrics i la seua interacció amb núvols i radiació solar, així com la validació de productes de satèl·lit, participen diverses Universitats/Serveis Meteorològics Europeus d'Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, Xile, així com el *NREL de *USA. 

A més, el *GRSV són *Associated *Partner a la xarxa ACTRIS2 (*Aerosols, *Clouds, *and Trace gasos *Research *InfraStructure *Network) (www.actris.eu), una infraestructura d'investigació europea (*RI) finançada dins del programa H2020 en el context del Canvi Climàtic. La xarxa ha sigut acceptada en el full de ruta de *ESFRI (*The *European *Strategy Fòrum *on *Research *Infrastructure) en 2016. Això significa que la xarxa *ACTRIS es configura com una infraestructura d'investigació pa-europea que estarà consolidada i en funcionament al llarg dels pròxims deu anys. El projecte *ACTRIS compta amb la participació de 28 organismes europeus i el seu objectiu és establir una xarxa d'infraestructures científiques estables equipades amb instrumentació avançada per a la mesura d'aerosols atmosfèrics, gasos i núvols. 

També participen en la xarxa temàtica *ACTRIS-ESPANYA que desenvolupen una investigació sobre els efectes directes i indirectes dels aerosols i els núvols, així com en els processos associats als contaminants atmosfèrics que estan involucrats en la deterioració de la qualitat de l'aire que causen efectes adversos sobre la salut i els ecosistemes. Així mateix, *ACTRIS-ESPANYA contribuirà a desenvolupar solucions sostenibles que responguen als reptes mediambientals amb el que s'integra perfectament en els objectius generals de *ACTRIS. En aquesta xarxa s'està treballant per a transformar l'Acord d'Intencions (Memorandum of understanding) que existeix entre els participants en la present xarxa i amb AEMET, que participa en ella com a entitat externa, en una *Joint *Research *Unit (*JRU), operativa a nivell europeu, mitjançant un conveni entre les entitats adaptat a la llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.