Logo de la Universitat de València Logo Departament de Geografia Logo del portal

Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41059 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
41052 Sistemes naturals i societat 14 Obligatori Veure fitxa
41053 Tècniques per a l'anàlisi i el processament de la informació geogràfica 14 Obligatori Veure fitxa
41058 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41054 El medi físic. Treball de camp i cartografia 10 Optatiu Veure fitxa
41055 Restauració del medi natural i anàlisi de les alteracions climàtiques 10 Optatiu Veure fitxa
41057 Tècniques qualitatives i quantitatives per a la planificació i la gestió territorials 10 Optatiu Veure fitxa
41056 Tècniques de modelització i sistemes d'informació geogràfica 10 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.