Logo de la Universitat de València Logo Departament de Geografia Logo del portal

 • Departament de Geografia

El Departament

El Departament de Geografia de la Universitat de València està adscrit a la Facultat de Geografia i Història i consta de tres àrees: Geografia Física, Geografia Humana i Anàlisi Geogràfic Regional.

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 

 • Administració
 • Cartoteca
 • Laboratori de Sistemas d’Informació Geográfica i Teledetecció
 • Laboratori de Geomorfologia
 • Aules d'informàtica
 • Sala d'estudi
 • Sala de pràctiques
 • Aules equipades amb mitjans didàctics avançats
 • Sala d'informàtica per als estudiants amb accés a Internet

ELS GEÒGRAFS, PROFESSIONALS DEL TERRITORI

La geografia és una ciència del territori que té com un dels seus objectius principals analitzar, descriure i valorar la interacció dels processos físics i humans a diferents escales. Els geògrafs són professionals que participen de forma creixent en la gestió i la planificació del territori, bé de forma individual, be formant part d'equips interdisciplinars. Des dels estudis de geografia es pot ser un expert territorial.

Els geògrafs poden ser útils en la societat perquè incideixen en temes que afecten al medi ambient, la distribució de recursos en el territori, les decisions que concerneixen les persones i els paisatges. Poden ser també necessaris com a agents de desenvolupament local i especialistes en problemes mediambientals i en processos que afecten a àrees rurals i urbanes. La seua formació els permet estudiar riscs ambientals i també treballar com a assessors en camps relacionats amb pràctiques sostenibles del territori.

Els llicenciats en geografia són també especialistes en demografia, en estudis de la població i migracions, i poden formar part d'equips que es dediquen a l'estudi d'aquests processos, tant en institucions públiques com en organitzacions no governamentals o entitats privades.

Els geògrafs estan preparats per a exercir com dinamitzadors turístics i culturals, un aspecte que cada vegada és més estimat i valorat pel conjunt d'una societat interessada a mantenir i a preservar recursos naturals, patrimoni, paisatges culturals i memòria col.lectiva.

A més del perfil professional, la titulació de geografia també ajuda a la formació com a ciutadà. Per això incorpora continguts relacionats amb conflictes internacionals, desigualtats, i problemes socials del món desenvolupat i en vies de desenvolupament. Proporciona una visió global d'un món en canvi.

La formació teòrica es completa amb el maneig de bases de dades, estadístiques, cartografia, Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció. Per això, també poden estar capacitats per a exercir com a tècnics en cartografia digital i SIG.

EIXIDES PROFESSIONALS

 • Medi ambient i riscs naturals
 • Planificació i desenvolupament territorial
 • Tecnologies de la Informació Territorial
 • Dinamització turística i cultural dels territoris
 • Educació contínua, treballs editorials, divulgació mediàtica i solidaritat
 • Docència en diferents nivells

VIDEO LA GEOGRAFIA