Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Grau en Farmàcia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 21, Formació bàsica: 39.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34073 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa

5n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34092 Treball Final de Grau de Farmàcia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.