Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Informàtica Logo del portal

Grau en Enginyeria Informàtica

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34655 Fonaments de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa
34653 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34664 Enginyeria, societat i universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
34666 Matemàtica discreta i lògica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34656 Programació 6 Formació bàsica Veure fitxa
34654 Tecnologia de computadors 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34671 Autòmats, llenguatges formals i aplicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34674 Bases de dades 6 Obligatori Veure fitxa
34660 Entorns d'usuari 6 Obligatori Veure fitxa
34657 Estructura de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34670 Estructures de dades i algorismes 6 Obligatori Veure fitxa
34678 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34661 Enginyeria del programari I 6 Obligatori Veure fitxa
34658 Organització de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34679 Sistemes operatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34659 Arquitectura de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34680 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34677 Desenvolupament d'aplicacions web 6 Obligatori Veure fitxa
34651 Ètica. Legislació i professió 6 Obligatori Veure fitxa
34663 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34662 Enginyeria del programari II 6 Obligatori Veure fitxa
34672 Llenguatges de programació 6 Obligatori Veure fitxa
34681 Seguretat informàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34675 Sistemes de gestió de bases de dades 6 Obligatori Veure fitxa
34676 Sistemes intel·ligents 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34682 Administració i manteniment de sistemes 6 Obligatori Veure fitxa
34669 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34673 Projecte fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36427 Agrupament i varietats 6 Optatiu Veure fitxa
34865 Aplicacions per a dispositius mòbils 6 Optatiu Veure fitxa
36404 Mineria de dades i aprenentatge màquina 6 Optatiu Veure fitxa
34686 Programació avançada 6 Optatiu Veure fitxa
34843 Programació multimèdia 6 Optatiu Veure fitxa
34902 Xarxes avançades I 6 Optatiu Veure fitxa
34688 Sistemes d'automatització i robòtica 6 Optatiu Veure fitxa
34695 Sistemes d'informació de nova generació 6 Optatiu Veure fitxa
36405 Tecnologies web semàntiques 6 Optatiu Veure fitxa