Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Informàtica Logo del portal

Grau en Enginyeria Telemàtica

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34881 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34877 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34884 Fonaments de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34880 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34878 Ampliació d'informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34885 Arquitectura de xarxes de computadors 6 Obligatori Veure fitxa
34911 Fonaments dels sistemes de telecomunicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34890 Fonaments matemàtics de les comunicacions 6 Obligatori Veure fitxa
34910 Senyals i sistemes lineals 6 Obligatori Veure fitxa
34882 Sistemes electrònics digitals I 6 Obligatori Veure fitxa
34883 Sistemes electrònics digitals II 6 Obligatori Veure fitxa
34887 Sistemes operatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34894 Bases de dades i sistemes d'informació 6 Obligatori Veure fitxa
34895 Desenvolupament d'aplicacions web 6 Obligatori Veure fitxa
34898 Gestió de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
34886 Enginyeria del programari 6 Obligatori Veure fitxa
34892 Processat digital de senyal 6 Obligatori Veure fitxa
34888 Programació 6 Obligatori Veure fitxa
34896 Seguretat informàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34891 Teoria de la comunicació 6 Obligatori Veure fitxa
34893 Transmissió de dades 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34897 Administració i manteniment de sistemes 6 Obligatori Veure fitxa
34899 Planificació de xarxes 6 Obligatori Veure fitxa
34908 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34909 Projecte fi de grau en Enginyeria Telemàtica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34900 Comunicacions sense fils i mòbils 6 Optatiu Veure fitxa
36404 Mineria de dades i aprenentatge màquina 6 Optatiu Veure fitxa
34907 Processat digital d'àudio i veu 6 Optatiu Veure fitxa
34902 Xarxes avançades I 6 Optatiu Veure fitxa
34688 Sistemes d'automatització i robòtica 6 Optatiu Veure fitxa
36405 Tecnologies web semàntiques 6 Optatiu Veure fitxa