Logo de la Universitat de València Logo Departament Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal Logo del portal

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33983 Bromatologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
33985 Química dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34004 Transformació i conservació 12 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33988 Anàlisi dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa
33994 Bases de salut pública 4,5 Obligatori Veure fitxa
33986 Gestió de qualitat 4,5 Obligatori Veure fitxa
34111 Indústries alimentàries 9 Obligatori Veure fitxa
33987 Nutrició i dietètica 9 Obligatori Veure fitxa
34008 Toxicologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34005 Biotecnologia d'aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34009 Higiene alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
34000 Practiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
34002 Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33989 Additius alimentaris 4,5 Optatiu Veure fitxa
33990 Enologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33991 Envasos 4,5 Optatiu Veure fitxa
33999 Nous aliments 6 Optatiu Veure fitxa
33993 Toxicologia laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.