Logo de la Universitat de València Logo Departament Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal Logo del portal

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33944 Bases de la tecnologia d'aliments 6 Obligatori Veure fitxa
33942 Bromatologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
33959 Dietètica: dietètica I 6 Obligatori Veure fitxa
33957 Nutrició: nutrició 12 Obligatori Veure fitxa
33943 Química dels aliments: química dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33960 Dietètica: dietètica II 6 Obligatori Veure fitxa
33963 Dietoteràpia 9 Obligatori Veure fitxa
33968 Salut pública 9 Obligatori Veure fitxa
33945 Tecnologia culinària 6 Obligatori Veure fitxa
33951 Toxicologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33954 Higiene alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
33967 Nutrició comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
33970 Pràcticum 18 Obligatori Veure fitxa
33971 Treball fi de grau en Nutrició Humana i Dietètica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33953 Alimentació i nutrició esportiva 4,5 Optatiu Veure fitxa
33949 Avaluació de riscos toxicològics 4,5 Optatiu Veure fitxa
33947 Nous aliments 6 Optatiu Veure fitxa
33952 Nutrició en situacions d'emergència 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.