Logo de la Universitat de València Logo Departament de Microbiologia i Ecologia Logo del portal

El Departament

Història del Departament de Microbiologia i Ecologia
 

El Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València es va crear a principis de l'any 1987 amb la reunió dels tres antics Departaments de Microbiologia de les Facultats de Biologia, Farmàcia i Medicina, als quals es va unir l'antic Departament d'Ecologia de la Facultat de Ciències Biològiques, perquè en aquells anys no aconseguia el nombre de doctors necessaris i perquè alguns dels seus professors compartien investigacions amb altres de Microbiologia de Ciències Biològiques.

S'elegí provisionalment al Dr. Federico Uruburu Fernández, com a Director i Secretari al Dr. Antonio Sanz Brau. Durant diverses reunions dels seus components es va redactar un Reglament de Règim Intern del Departament, el qual va ser aprovat provisionalment per la Universitat de València el 28 de Juliol de 1987 i, definitivament el 27 d'octubre de 1988. En el dit Reglament es menciona que la seu del Departament està en la Facultat de Ciències Biològiques per ser en ella on té major càrrega docent. Va començar a funcionar amb dos Seccions Departamentals en les Facultats de Farmàcia i de Medicina, respectivament, per l'allunyament geogràfic (encara que posteriorment la Secció de Farmàcia va passar a Unitat Docent al traslladar-se la Facultat al Campus de Burjassot), i amb dos Unitats Docents en la Facultat de Ciències Biològiques.

Els òrgans de Govern són el Consell de Departament, la Junta Permanent ajudats per tres Comissions consultives (Econòmica, Docència i Investigació). Es va procedir a l'elecció de Director del Departament seguint les normes del Reglament i va ser confirmat en el càrrec el Dr. Federico Uruburu Fernández, continuant també com a Secretari el Dr. Antonio Sanz Brau. Quan va acabar el període de 6 anys de mandat, va ser elegit com a nou Director el Dr. José Pedro Martinez Garcia, el qual va ser durant altres sis anys, al final dels quals va ser de nou elegit el Dr. Federico Uruburu Fernández. Van ser elegits secretaris succesivament el Dr. Juan Jose Camarena Miñana i el Dr. David Navarro Ortega. Amb motiu de la mort del Prof. Uruburu, va a ser elegida nova Directora del Departament la Dra. M. Rosa Miracle i el Dr.Juan Jose Camarena va a ser nomenat com a secretari. En l' actualitat el Director de Departament és el Dr. Daniel Gozalbo Flor i la secretaria la Dra. Elena Alcaide Moreno.

Actualment el Departament impartix docència en les Graus de Ciències Biològiques, Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Farmàcia, Medicina, Odontologia, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Podologia i Nutrició Humana i Dietètica, així com també en la Facultat d'Infermeria. En el Departament existixen actualment esbosses d'investigació relacionades amb variats aspectes de les Àrees de Coneixement de Microbiologia i Ecologia.