Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Inorgànica Logo del portal

El Departament

Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat, fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d’àrees, l’afinitat o relació de les quals en justifique l’agrupament des d’un punt de vista acadèmic i amb criteris d’eficàcia i eficiència.

És funció del departament:

 • Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que tinguen encomanats, d’acord amb la programació del centre o centres on s’imparteixen, i formular propostes per a l’elaboració d’aquesta programació.
 • Vetllar pel compliment de les obligacions del personal del departament.
 • Promoure i coordinar el desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores dels seus membres, així com a totes aquelles que pretenguen millorar la qualitat dels serveis que ofereix el departament.
 • Organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i cursos d’especialització en l’àrea o les àrees de coneixement de la seua competència.
 • Vetllar pel compliment de les previsions de la docència en valencià establertes en l’oferta de curs acadèmic.
 • Administrar l’assignació pressupostària.
 • Fomentar i dur a terme activitats de col·laboració de la Universitat de València amb organismes públics o privats en l’àmbit de la seua competència.
 • Participar en el procés de selecció del personal que ha de desenvolupar les seues tasques en el departament,  ajustant-se a les normatives reguladores vigents.


Àrea de coneixement: Química Inorgànica

El Departament de Química Inorgànica, és l'encarregat d'organitzar i desenvolupar la investigació, els ensenyaments i les altres activitats universitaries, referents a l'àrea de coneixement: "Química Inorgànica"

Centres, Titulacions i Plans d'Estudi

El Departament de Química Inorgànica imparteix en diversos centres, les disciplines que pertanyen als plans d'estudi d'aquells continguts propis del àrea de coneixement "Química Inorgànica".

 

Facultat de Química

 • Grau en Química 2010

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Grau en Enginyeria Química 2010
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial 2010

Facultat de Farmàcia

 • Grau en Farmàcia 2009
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 2009
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica 2009
 • Grau en Ciències Gastronómiques

Facultat de Ciències Biològiques

 • Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques 2009
 • Grau en Biotecnologia 2009

Facultat de Física

 • Grau en Física


El Departament està adscrit a la Facultat de Química, per tenir la major part de la seua docència en materies troncals i obligatories dels diferents titulacions que imparteix.