Logo de la Universitat de València Logo Departament de Sociologia i Antropologia Social Logo del portal

El Departament

El Departament de Sociologia i Antropologia Social s´integra en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Està conformat per un equip de docents i investigadores i investigadors, personal investigador en formació i personal administratiu, i imparteix docència en el Grau de Sociologia, en altres 16 titulacions i en 15 màsters. Gestiona, a més, un Màster oficial en Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques i ofereix estudis de doctorat.

En l´àmbit de la recerca, el personal del Departament participa en diverses línies d´investigació en el camp de l´anàlisi de la societat i dels seus esdeveniments més significatius, desenvolupant alhora una ampla activitat de transferència de coneixement. El Departament participa també en iniciatives d´innovació educativa i d´extensió universitària, així com en l´edició de les revistes Arxius de Ciències Socials i Quaderns de Ciències Socials, editades per la Facultat de Ciències Socials. 

El Departament manté vincles acadèmics, mitjançant convenis de col·laboració, amb diverses institucions educatives, organitzacions socials i centres d´investigació estatals i internacionals i es troba sempre obert a l´intercanvi d´experiències amb docents i científiques i científics socials procedents d´altres institucions estatals o estrangeres.