Logo de la Universitat de València Logo Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Logo del portal

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Alemany

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35572 Lingüística aplicada a la traducció 6 Formació bàsica Veure fitxa
35577 Literatura i estudis culturals 6 Formació bàsica Veure fitxa
35645 TIC aplicades a la traducció 6 Obligatori Veure fitxa
35644 Traductologia 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35646 Documentació per a traductors 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35648 Pragmàtica i mediació interlingüística 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 36 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35635 Tècniques i pràctiques d'interpretació alemany 1 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35638 Tècniques i pràctiques d'interpretació alemany 2 / espanyol-català 6 Obligatori Veure fitxa
35641 Treball de fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35642 Les professions del traductor 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35614 Llengua russa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35643 Pràctiques en empresa 6 Optatiu Veure fitxa
35637 Tècniques i pràctiques d'interpretació anglès 1 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa
35640 Tècniques i pràctiques d'interpretació anglès 2 / espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa